Novi izzivi zahtevajo
nove pristope in inovativno razmišljanje.

Vizitka

KLBV, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje d.o.o.
Direktorica: mag. Karin Lušnic

Jarška cesta 10a
1000 Ljubljana

tel:+ 386 1 54 73 144
faks: + 386 1 54 73 143
e-pošta: info@klbv.si
splet: www.klbv.si (ta spletna stran)

Matična številka: 3319865
Identifikacijska številka za DDV: SI43536000
Transakcijski račun (TRR) odprt pri NLB: SI 0206 0025 7191 270
Podjetje registrirano na Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka: srg 2008/18448

Pišite nam >>