Novi izzivi zahtevajo
nove pristope in inovativno razmišljanje.

O podjetju

KLBV je specializirano podjetje za finančno in poslovno svetovanje. Z učinkovitim vodenjem finančnega vidika poslovanja pomagamo podjetjem sprejemati bolj utemeljene poslovne odločitve. In dosegati boljše rezultate.

KLBV se ponaša z izkušnjami iz različnih industrij in geografskih območij.
Velik poudarek posvečamo zaupanju in osebnem pristopu do strank.

Naše storitve segajo od analize zatečenega finančnega stanja, prek ocenjevanja vrednosti in identifikacije ključnih poslovnih ter finančnih tveganj, do optimizacije in reorganizacije poslovanja podjetja.