Z izkušnjami in znanjem
do boljših poslovnih učinkov.

Arhiv znanja

Strokovni prispevki Karin Lušnic so bili objavljeni v publikacijah Revizor in Zbornikih Slovenskega inštituta za revizijo.